Tanıtım

İnsan bedenine ruh ne zaman geliyor?

İnsanın içindeki hayat en yüksek mertebededir. Gerçi insanda da ayrıca bitki ve hayvanlarda cereyan eden büyüme, gelişim, farklılaşma ve üreme süreçleri bulunmaktadır. Ancak insan, sahip olduğu yüksek manevi nitelikleriyle diğer tüm varlıkların üzerinde bir mevki kazanmıştır.

İnsanın ilk teşekkülü, annenin rahmindeki yumurtanın döllenmesiyle, babadan gelen spermle birleşmesiyle başlıyor . Bu iki hücrenin birleşmesi ile, insanın en küçük modeli meydana gelmiştir. Zigot olarak adlandırılan bu hücre çoğalarak, binlerce, milyonlarca ve hatta milyarlarca hücreye dönüşecektir . Bu hücrelerin her birisinde bulunan genetik özellikler ve materyaller, aynen zigottaki kadardır . Bu hücrelerin büyüyüp farklılaşmasıyla organlar ve dokular meydana gelecektir.

Zigot ve sonraki evrede henüz ruh bulunmamaktadır. Ama, insanın küçük bir numunesi olan ceninde canlılık sürmektedir . Fen ilmi, ruhun bedene gelişiyle ilgili bir görüş ileri sürememektedir . Bununla ilgili bir rivayette, cenin dört aylık olduğunda ruhun bedene girdiği belirtilmektedir .1

Bu durumda, 4 aylık embriyo, yetişkin bir insanın tüm özelliklerine sahip olmaktadır . Onun küçük bir modelidir. Nitekim, buradan esinlenerek, İslâm âlimleri, ceninin 120 günden sonra aldırılmasını, yetişkin bir insanın hayatına müdahale gibi kabul etmişlerdir . Dolayısıyla, anne hayatının tehlikede olması haricinde, 120 sonra cenine müdahaleyi kesinlikle kabul etmemişlerdir.

Görüldüğü gibi, insan bedenindeki yaşam, tek hücreyle başlamaktadır, ancak ruh bu hücreler topluluğuna 4 ay sonra yerleşmektedir . Lakin, ölümde böyle değildir . İnsanın ölümüyle ruh bedenden ayrıldığı gibi, insan bedenindeki yaşam niteliği de sona ermektedir. Yani, yaşamı sürdüren özellikler, ruh bedene gelmeden önce bedene girmekte, fakat, ruhla birlikte bedeni terk etmektedirler .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir