GenelYaşam

Kısaca Medyumluk Nedir? Kimler Medyum Olabilir?

Medyumluk, ruhlar âlemiyle iletişim kurabilen, fizik dışı bir manayla iletişim kuran, ölüler ile konuşabilen, ruhlar ile konuşabilen kişilere söylenmektedir. Bu kişiler yetenekli kişilerdir. Bazı medyumlar irade dışı bazıları ise kendi iradesiyle bu yeteneklerini kullanmaktadırlar. Bazı insanlar ise bu tür olaylardan şüphelendiği an medyumlara başvurmaktadırlar. Ancak bazıları medyumların dolandırıcı olduğuna da inanmaktadır. Çünkü ‘medyumluk’ adı altında dolandırıcılık yapan insanlar çok sayıdadır. Ancak büyü ve bu tarz şeyler gerçektir. Bildiğiniz üzere, büyü Kur’an da da geçmektedir. Büyüye inanmayan bir kişi bu sebeple Kur’an ada inanmamış olur.
Mantal ve Fiziksel olarak iki tür medyumluk vardır. Mantal medyumluk, trans halindeyken, yani ruhsal âlemle iletişim halindeyken, bedenini ruhsal olarak kullanıma sunandır. Fizik medyum ise resim, müzik yanı sıra fiziksel olarak, elleri ve kollarıyla da bir çok şey sergileyendir. Bazı medyumlar ise bedenlilere iletecekleri mesajların daha açık olması için avuç içi, fincan ve küre tarzı şeyler kullanırlar. Bedeniyle bağlantısı olmayan bir ruh, yani ölen bir kişi, görülmeyen yaşamına, başak bir âlemde yada boyutta devam etmektedir. Medyumlar, bu gibi şeylerle iletişim kuran insanlardır. Medyumlar, bu doğa üstü güç sahipleri insanlardır. Bu yeteneklerini, sonardan kazanamazlar ancak sonradan fark edebilirler. Medyumluk, Latincede “ortada ki kişi” anlamına gelmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki, ruhsal âlemle, fiziki âlem arasında bulunan bu kişi, medyumdur. Bu kişiler paranormal yetenekleri olan insanlardır. Bu sebeple paranormal olaylarla, sorunlarla ilgilenirler.
Spiritüalist anlayışına göre medyumluk bir yetenektir ve bu yeteneği yanlış yerlerde, kötü yollarda, kötü amaçlarla kullanmamak gerekir. Spiritüalistler, medyum seanslarında çıkarcı davranıp, geleceği görmek ve vakit geçirmek için sorulan sorularla seanstakileri bekleyen tehlikeyi bildikleri için böyle bir yönde eğilim göstermezler ve tavsiye etmezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir