Tanıtım

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Numerolojide ruhumuzun evvelki yaşamlardan belirli deneyimler getirdiğine evvelki yaşantılarımızda hiç tecrübe etmediğimiz ya da başaramadığımız hayat konularının bu yaşamda karşımıza karmik dersler şeklinde çıkabileceği düşünülür.

Karmik derslerle başa çıkmanın en verimli yöntemi, bu derslerle bilinçli farkındalıkla yüzleşmektir. Kendimizi sürekli olarak ve durmaksızın geliştirmektir. Bu durumların genellikle farkında olmayız. Bu durumları çoğunlukla karşımıza çıkan olaylar, zorluklar ya da ilişkiler aracılığıyla öğreniriz.

Zor zamanlar yaşarken hayatın bana görünmeyen ancak öğrenmem gereken ve ruhsal büyümem için önemli dersler sunduğunu düşünürüm. Hayat her zaman öğreticidir. Ancak eksiklerimizi fark edip bunlar üzerinde çalışarak ilerlersek, bu dersleri daha kolay ve daha acısız öğrenebiliriz.

2, 4, 6 ve 8 sayılarından karmik dersi olan biri olarak genç yaşlarımda en çok zorlandığım konulardan biri dikkat gerektiren işlerde ayrıntılara önem vermek, bir konu üzerinde sabırla ve azimle çalışmak ve rutin işlerdeydi. Hayat beni karınca gibi çalışmak zorunda olduğum çok yoğun bir iş temposuna ve detayların büyük önem taşıdığı bir mesleğe yöneltti. Kesin bir rutine uymak zorunda kaldım. 20’li yaşlarımı ve 30’lu yaşlarımın başlarını başkalarıyla ilgilenerek, başkalarını uzlaştırarak, sözleşmeler kurarak (2) ve ofiste uzun saatler çalışarak (4) geçirdim. Ev-iş dengem tamamen bozuldu. İkili ilişkilerimde büyük zorluklar yaşadım.

Kendi gelişimim için sürekli okudum, uzmanlardan yardım aldım, hayatı deneyimlemekten ve yeri geldiğinde risk almaktan kaçınmadım. Şimdi geriye dönüp baktığımda tamamen bilinçsiz olmasa da bir biçimde, iyi ki kendimi tanımak ve anlamak için çaba sarf etmişim ve zorlanmama karşın sabretmişim. Bir şekilde ne ekersek onu biçiyoruz. Eğer şu an bunu okuyup da bir konuda zorlanan biri varsa belki yardımcı olur. Hoşumuza gitmese de kendimizi disiplin altına alarak ve zorlayarak yaptığımız her şey, görmek istemediğimiz yüzümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar daha sonra meyvesini veriyor.

Genellikle karmik ders sayımızın olumsuz özelliklerini kullanmaya meyilliyizdir. Sayının pozitif yönlerini öğrenip buna odaklanarak bu yönleri geliştirmeye çalışabiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız raporunuzda yer alan kişisel sayılardan birinde mevcutsa, bu dersin hafifleyeceği veya etkisinin azalacağı anlamına gelir. Örneğin, adınızda hiç 1 ile sembolize edilen “A, S, J” harfleri bulunmuyorsa ama Yaşam Yolu sayınız 1 ise, bu 1 enerjisinin sizde mevcut olduğunu gösterir. Dolayısıyla sayının olumsuz yönlerini deneyimleme eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa bu, sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuza işarettir. Önceki yaşamlarınızda her bir sayının ilgilendirdiği konulardan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum bu hayatta hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Bilakis, özellikle raporunuzdaki ilk üç kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu sebeple, bu sayıların dersleri üzerinde sıkı çalışmalısınız.

Bir veya iki dersiniz varsa, oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Üç dersiniz varsa, orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Üçten fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik derslerin açıklamalarını biz aşağıdakilerden biraz farklı yapsak da, sayı biliminde önemli bir klasik olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere rehber olması açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” adlı eserinden ilgili bölümü özet halinde alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ifade etmekte, ben demekte zorluk yaşamıştır. İçsel gücüne duyulan güvensizlik, teşebbüs yoksunluğu, karar vermekte zorlanma, ilk olmaktan duyulan korku, başkaları ile görüşmekten çekinme, bir başlangıç yapma korkusu görülebilir. Hayat onu kendi kararlarını kendi vermesini gerektiren koşullara doğru iter. Bireyselliğini güçlendirme ihtiyacını hisseder. Kendi alanı için mücadele etmeleri gerekebilir. Karmik ders 1 çocukları asla baskı altına alınmamalı, özgüvenle yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidirler. Yuvadan erken yaşta ayrılmaları için cesaretlendirilmelidirler.

Karmik Ders 2

Önceki yaşamlarda ayrıntıların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük şeylerin umursanmaması ve üzerlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük detayların bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, detaylara sabır ve dikkat göstermeden bir şey kazanamayacağı durumlara sürükler. Yolunda tırmanması gereken sonsuz küçük basamaklar ve ayıklanması gereken otlar bulunacağı için, ayrıntılarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Utangaç olsa bile başkaları ile beraber olması gerekecektir. Amacına ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun gerekli olduğunu keşfedecektir. Yalnız çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin önemini idrak edecektir.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme eğilimindedir. Dünyanın gözlerinden saklanmak ister gibi olabilir. Hayat onu genellikle, dışavurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendini tanıtma ve kendini pazarlama yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu 4’ün yavaş ve maddi titreşimine duyulan bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınılır ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu muhtemel kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu mevcuttur. Kısa yolları tercih ederek fazla güç harcamama eğilimi bulunur. Hayat ona, temelden başlamadan yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey kazanamayacağını gösterecektir. Her sabırsızlık ve acele etme çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Geçmiş hayatlarda insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı duyulan korku olabilir. Deneyimlerden faydalanmayı reddedebilir veya kapalı gözlerle üzerinden geçebilir. Hayat onu dünya bilgisinin ve farklı deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanabileceğini öğrenmesi sağlanacaktır. Dostlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Önceki yaşamlarında sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmekten korkma durumu mevcuttur. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama bitirilmemiştir. Hizmetin değeri ve güzelliği bilinmemiştir. Hayat onlara aile ve dostların kendisi için çok az şey yapacağı ve fakat, kendisinden çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar üstlenecektir. Evlilik ilişkisi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği gösterir. Ayrıca iç ya da ruhsal hayatın ihmal edilmesi anlamını da taşır. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu, nedenleri görebileceği durumlara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat ona sunulacaktır. Çok şey öğrenecek ama çoğunu gizleyecektir. Yalnızlığın keyfini çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders 8, kişinin önceki hayatında sağduyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik sorunlarla ilgilenme isteksizliği görülebilir. Hayat onu maddi konularla ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere neden olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir numara olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve bütün kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona, doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğu için, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Birçok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir